Sina微游 新浪机构认证 管理员
90043 108507
214
回复:0 查看:2061
2013-10-16 10:40 0| 2061 电梯直达楼主

官方微币充值时,不存在折扣、论坛交易、打款某帐号。不存在QQ交易!请您警惕,以防被骗。举报

喜迎公测 《南帝北丐2》礼包汇总

让亿万武侠迷玩家翘首以盼的硬派武侠巨作《南帝北丐2》,终于于10月15日正式公测,等待只为呈现最热血的豪情江湖。公测吉日,特整理了下媒体礼包,方便玩家得福利。详情如下:
南帝北丐2公测礼包领取地址(注:以下礼包每个角色可全部使用一次):
一游网独家:http://fahao.eeyy.com/fahao/30604.html
新浪独家:http://ka.sina.com.cn/index.php/index/gameInfo/gid/4865/id/10651
cwan独家:http://ka.cwan.com/libao/573593.shtml?1381743105
hao123:http://wyyx.hao123.com/card.xhtml?c=detail&id=17657
07073独家:http://fahao.07073.com/t962.html
40407独家:http://t.40407.com/deal/2152
南帝北丐2公测分享礼包领取地址(注:分享礼包仅每个角色可使用一次):
北游:http://ka.pahou.com/RecruitCard/BuyRecruit.aspx?billNo=Y131014001645611
6担:http://www.6dan.com/card/140314.html
彩云游戏:http://fahao.caiyun.com/xsk/id/4567
聚侠网:http://www.juxia.com/ka/19305.html
新手卡之家:http://www.xskhome.com/HTML/lingqu/7829.html
开服网:http://ka.kaifu.com/giftinfo-27334.html
游侠网:http://web.ali213.net/fahao/351937.html
3761:http://www.3761.com/fahao/138298.html
巴士玩:http://wan.tgbus.com/fahao/djk/315295.html
3737K:http://ka.3737k.com/?pid=163121
发卡网:http://faakaa.com/card/xsk/105732.html
521G:http://www.521g.com/card/348119.html
9K9K:http://www.9k9k.com/fahao/7448.html
9U8U:http://fahao.9u8u.com/fahao/13928.html
2366:http://ka.2366.com/cardinfo.php?id=31416
热游网:http://www.reyoo.com/fahao/3/20900.html

微游戏《南帝北丐2》运营团队
2013年10月16日

本帖被 Sina微游戏小助手 执行取消置顶操作 ( 2013-10-31 )